Kulturklub
  • Offentlig Klub
  • martin Lyder
  • Kulturgruppens primære mål er at få lavet nogle længere ture til kunstmuseer mv. Men vi vil også lave dagsture til forskellige steder i København og omegn. På de fleste ture er der gerne begrænsning i deltagerantal og turene vil blive tilbudt medlemmer først og hvis der er plads til alle i mix.  Vi har i forbindelse med ny hjemmeside fået flere der vil være med i gruppen. Fra start havde vi besluttet max 20 men vi har lige haft to ture med få deltager og tænker at vi vil prøve det af og så revurdere det når vi samles i januar.