Kontingent og betaling

Kontingent

  • Helårligt kontingent for medlemskab af Mix-Double: 200 kr. Kontingentet følger kalenderåret, dvs. alle fornyer medlemskab 1. januar.
  • Ved indmeldelse inden 1. juli er kontingentet for resten af året 200 kr.
  • Ved indmeldelse efter 1. juli og inden 1. november er kontingentet for resten af året 100 kr.
  • Ved indmeldelse efter 1. november er kontingentet 75 kr. for resten af året eller 200 kr. inkl. efterfølgende år.

Betaling

Beløbet indbetales på denne måde, som er gratis for dig og for Mix-Double:

  • Bankoverførsel til Mix-Double, Reg. 5501, konto 3498584828. Angiv dit navn som reference!

Dit medlemskab træder først i kraft, når vi har registreret din indbetaling.